متن شایعه

“قاضی حکم داد،شلاق

    گفتم: جرمش چیست؟
    گفت: مشروب خورده است
    گفتم: چرا شلاقش میزنید؟
    گفت: مشروب خوردن حرام است
    گفتم: چرا حرام است؟
    گفت: هر چیز به بدن انسان ضرر برساند در اسلام حرام است.
    گفتم: مشروب به بدن بیشتر ضرر میرساند یا شلاق؟

سکوت کرد…”

پاسخ شایعه

۱- حکم حرام بودن شراب در قرآن و فرمایشات معصومین(ع) وارد شده و در حرمت آن تردیدى نیست. (سوره مائده، آیه ۹۰ و ۹۱ | سوره بقره، آیه ۲۱۹)

امام رضا (ع) فرمودند: خدا شراب را بدان جهت حرام کرد که مایه فساد و بازداشتن عقل از درک حقایق و از بین بردن شرم و حیا است. (سید هاشم رسولى محلاتى، کیفر گناه، ص ۷۸)

۲- علت مجازاتی که خداوند برای شرابخوار در نظر گرفته است ، الزاما ضرر فردی یا مقطعی آن دفعه شرابخواری نیست !

بلکه بابت پیشگیری از ضررهای آتی به خود فرد، اطرافیان و جامعه می باشد.

پس قیاس ضرر یکبار شرابخواری با شلاق، قیاسی غلط و به منظور ایجاد شبهه است!

۳- احکام الهی براساس مصالح و مفاسد است، یعنی حلالیت نشانه مصلحت و فایده داشتن آن برای انسان و حرام شمردن نشانه مفسده و ضرری است که برای انسان دارد.

۴- برخى از مضررات و آسیب های مشروبات الکلى به روح و جسم انسان:

    کوتاه شدن عمر انسان
    اثر سوء بر نطفه و نسل انسان
    ضعیف شدن عاطفه نسبت به همسر و فرزند
    ارتکاب جرایم اجتماعى
    اختلال در دستگاه گوارشى و سوء هاضمه
    اختلال در سیستم عصبى و اسیب دیدن مغز و کبد و … [۱] [۲]

۵- گناه و مضررات شراب خوارى آنقدر بزرگ است که هشتاد ضربه شلاق در برابرش مساله کوچکیست!

شراب سعادت انسان در دنیا و پس از مرگ را به مخاطره جدی می اندازد, در حالی که هشتاد ضربه شلاق درد و رنج چند روز از زندگی محدود دنیا را به ارمغان می آورد.

    ۱- www.porseman.org/q/show.aspx?id=130458
    ۲- fa.parsiteb.com/news.php?nid=9198