محمدجواد طبی‌کبیر: چگونه ترازم را از 4600 به 7500 رساندم!


لطفا خودتان را معرفی کنید و بگویید در چه رشته‌ای چه رتبه‌ای کسب کرده‌اید؟


محمدجواد طبی‌کبیر هستم رتبه‌ی 31 منطقه 3 رشته‌ی ریاضی از صالح‌آباد همدان (نمایندگی بهار) و در حال حاضر دانشجوی رشته‌ی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف هستم.

اولین تراز شما در آزمون‌های کانون چقدر بود و به چند رسید؟