شهادت حضرت زهرا (س) بر همه مسلمانان تسلیت بادnh

در انتهای شهر درد

در کوچه پس کوچه های عشق

در زیر نور آبی ماه

تابوتی میگذرد تنهای تنها

و تورا به مشایعت میخواند...