خیانت هاشمی رفسنجانی یا اشتباه هاشمی رفسنجانی؟قضاوت با شما

حرف های  رهبر خطاب به هاشمی رفسنجانی:اینک بگویند فردای دنیا فردای مذاکره است دنیای موشک نیست این اگر از روی ناآگاهی گفته شود که نا آگاهی است اما اگر از روی آگاهی گفته شود خیانت است.

برای دین مطالب به ادامه مطلب بروید

  ابتدا گفتند توئیت برای ایشان نیست ....

سپس گفتند همه ی حساب های مربوط به ایشان را بسته ایم...

احترام به شعور مخاطب لطفا...