«بعضى‌ها احساس دارند، احساس مسئولیّت می کنند، انگیزه دارند امّا این انگیزه را غلط خرج می کنند؛ بد جایى خرج می کنند؛ اسلحه را به آنجایى که باید، نشانه نمی گیرند؛ این بر اثر بى بصیرتى است. اطمینانى دیگر نیست به این آدم بى بصیرت و بدون روشن‌بینى که دوست را نمى‌شناسد، دشمن را نمى‌شناسد و نمیفهمد کجا باید این احساس را، این نیرو را، این انگیزه را خرج کند. اگر این رکن نباشد، امر به معروفش هم اشتباهى درمى‌آید، جهادش هم اشتباهى درمى‌آید، امرِ مورد اهتمامش هم دچار خطا میشود، و به کج‌راهه مى‌افتد.»

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضاى بسیج مستضعفین / ۱۳۹۳/۰۹/۰۶