حیرت آمریکا از سرعت دولت!

کار برنامه هسته‌ای ایران اکنون تمام شده است، سرعت دولت در انهدام برنامه چنان زیاد بوده که آمریکایی‌ها هم حیرت کرده‌اند؛ واشینگتن‌پست نوشته بود عجله روحانی به خاطر انتخابات است؛ من فکر می‌کنم فراتر از این باشدبه گزارش «نسیم آنلاین»، مهدی محمدی، کارشناس مسائل سیاسی اظهار داشت: کار برنامه هسته‌ای ایران اکنون تمام شده است، سرعت دولت در انهدام برنامه چنان زیاد بوده که آمریکایی ها هم حیرت کرده اند.

وی ادامه داد: امروز واشینگتن پست نوشته بود عجله روحانی به خاطر انتخابات است؛ من فکر می‌کنم فراتر از این باشد انتخابات هم اگر نبود دوستان خوب آمریکا در ایران مایل بودند قال قضیه را هر چه زودتر بکنند.

این کارشناس مسائل سیاسی اظهار داشت: شنبه به تفصیل خواهم نوشت که بدآموزی های آمریکا در این فرآیند بسیار خسارت بارتر از برچیده شدن برنامه هسته ای ایران است؛ اگر آمریکا دچار این توهم شده باشد که الگوی رفتار امنیت ملی ایران تغییر کرده، فشاری که در گذشته به ملت وارد شده، در مقایسه با آنچه به زودی از راه خواهد رسید، بازیچه‌ ای بیش نیست.