*پرسش و پاسخ

سوال⁉️⁉️⁉️

حاج آقا! صیغه (ازدواج موقت) با زنا چه فرقی داره؟
این یه کلاه شرعی نیست؟

💥جواب:

تفاوت های فراوانی بین ازدواج موقت و زنا وجود دارد که به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم 😎: