سؤال: من باشگاه ورزشی دارم و روی دیوار نصب شده که در هنگام ثبت نام دقت فرمایید هزینه به هیچ عنوان برگشت داده نمیشود . با اینحال یوقتایی مراجعه کننده بعد چند وقت میاد و پولشو میخاد با وجود اینکه این قانون را ما از اول مشخص کردیم تکلیف ما چیست چون پول را برنمیگردونیم ؟؟

پاسخ:

✴️ آیت الله خامنه ای: در فرض سوال که شرط را قبول کرده اند می توانید برنگردانید و وظیفه ای ندارید .

✴️ آیت الله مکارم شیرازی: در صورتی که در ابتدای قرار داد به مشتری بیان کنید که در صورت انصراف، هزینه دریافتی عودت داده نمی شود چیزی بر عهده شما نخواهد بود و تصرف در آن اشکالی ندارد.

✴️ آیت الله سیستانی: اگر در معرض دید مشتری باشد نمی تواند پس بگیرد
✴️آیت الله فاضل:‌ اگر افرادی که برای ثبت نام مراجعه می کنند و در وقت ثبت نام قبول کنند که اگر بعد از ثبت نام، از آمدن به باشگاه پشیمان شود، حق مراجعه برای پس گرفتن پول ثبت نام را ندارد و به صورت یک قرارداد آن را امضا کنند، نمی توانند برای پس گرفتن پول ثبت نام مراجعه کنند، اما اگر چنین قرار دادی در بین نباشد و امضا نشده باشد آنچه روی دیوار نصب شده که بعد از ثبت نام به هیچ عنوان برگشت داده نمی شود اعتبار شرعی ندارد، و اگر بعد از ثبت نام و قبل از آمدن به کلاس باشگاه پشیمان شود حق رجوع برای پس گرفتن پولش را دارد.

=============

✔️استفتاء از‌ آیت الله خامنه ای leader.ir- شماره استفتاء: RbXdh7NFxs

✔️استفتاء ازآیت الله مکارم - makarem.ir ـ‌ کد رهگیری: 9604140129

✔️استفتاء ‌از سایت آیت الله سیستانی: .sistani.org - کد استفتاء: 636956

✔️استفتاء از سایت آیت الله فاضل fazellankarani.com - شماره نامه:9610754