استفتاء CyBeR 8 از آیت الله العظمی مکارم شیرازی درباره ی ولایت فقیه و شورای رهبری و نظر ایشان در این باره:


پاسخ:

ما معتقدیم اداره شؤون جامعه اسلامی باید از سوی خداوند که خالق همه انسانها است اجازه داده شود.
(هر چند پذیرش مردم وسیله پیشرفت این هدف است) و نیز معتقدیم که ولی فقیه نماینده امام عصر (علیه السلام) در زمان غیبت است.
ظاهراً تمام کسانی که در رابطه با ولایت فقیه بحث کرده‏ اند، حتّی امام راحل قدس سره آن را مقیّد به رعایت مصالح مسلمین نموده ‏اند.
هیچ کس نمی ‏گوید: «اگر مصلحت مسلمین جنگ است، فقیه حق دارد حکم به صلح کند، و اگر مصلحت مسلمین صلح است، فقیه حق دارد برخلاف آن، دستور جنگ بدهد».
اصولًا این ولایت برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین است، نه بر خلاف آن. وقتی این اصل را بپذیریم، محدوده ولایت فقیه مشخّص می ‏شود.و منظور از مطلقه، همان مطلقه در دایره مصالح اسلام و مسلمین است.
حتّی درباره معصومین علیهم السلام نیز مسأله غیر از این نیست.امام حسن علیه السلام به خاطر مصالح اسلام و مسلمین صلح کرد و امام حسین علیه السلام به خاطر مصالح اسلام و مسلمین جنگید،
و شهید شد. ضمنا توجه نمایید که تمرکز رهبری در وجود یک فرد، باعث وحدت و انسجام و جلوگیری از هرگونه تفرقه و پراکندگی می شود. مطالعه جلد دهم کتاب «پیام قرآن» در آدرس زیر مفید خواهد بود:

http://makarem.ir/compilation/?lid=0&mid=61830