سوال:ما تو اروپا (آلمان) زندگی میکنیم اونجا آب سرویس بهداشتی ها را به آب تمیز تصفیه می کنند می خواستم بدونم آیا وضو گرفتن با این آب صحیح است لطفا راهنمایی کنید با تشکر

جواب: طبق نظر اکثر مراجع اشکال دارد مگر این که با آب جارى یا کر به اندازه کافى مخلوط شود.

تحقیق کنید در باره ی میزان مخلوط شدن آن