سوال:اگه عکس شخصی رو نشون دیگران بدیم ولی ندونیم اون شخص راضی بوده یانهو خود شخص هم در دسترس نباشه حق الناسی گردنمونه؟

اگه هست چجوری اداش کنیم؟
جواب :اگر آن شخص عکس خود را عمدا در دسترس دیگران قرار بدهد مثلا خودش درسایت بگذارد یا به دیگریاجازه بدهد که عکسش را در اختیار عموم مردم قرار بدهد انتشار آن عکس اگر مستهجن نباشد بدون مانع می باشد.ولی اگر بدون اجازه آن شخص منتشرشده باشد حق الناس بوده و حرام است مخصوصا برای اولینمنتشر کننده آن عکس.در فرض سوال که شخص مورد نظر در دسترس نیست اولا باید عکس وی را منتشر نکنید و وظیفه فعلی شما پاک کردن آن عکس می باشد ثانیا برای برداشته شدن حق الناسی که بر گردن شما آمده برای وی استغفار نمایید به طور مثال بگویید خداوندا از گناهان وی درگذر و او را ببخشش کفایت می کند.