بانوی مسلمان ... / ثامن تم

یه سوال دارم میخوام همه جواب بدن :
چه جوریاست که این دو نفر از طرف یک عده آزاد اندیش بازتاب های کاملا متفاوت رو دارند ؟!!!
من کاری با گذشته هیچ کس ندارم ممکنه حجاب خوبی نداشته و بعدا با حجاب شده . . 
الله اعلم . . 
آیا این دلیل کافیه ؟!! 
پس تکلیف کسانی که مسلمون میشن و ایمان میارن در اروپا هم مشخص شد !!