در صحبت های اخیر امام خامنه ای به لفظ “اسلام آمریکایی” اشاره شد
اسلامی لیبرالیستی و سکولار و اسلامی با جاهلیت مدرن،این متن توضیحی است بر “اسلام آمریکایی” و مفهوم آن؛
اسلام آمریکایی اسلامی است که نخستین بار توسط امام خمینی به کار برده شد و منظور از آن اسلام جعلی است
پیشینه استفاده از این لفظ به دوران انقلاب باز می گردد زمانی که امام می خواستند شیخ های حاشیه خلیجه فارس و نظام حاکم بر عربستان را مورد خطاب قرار دهند
از “اسلام آمریکایی” استفاده می کردند
امام اسلام آمریکایی را اسلام اشرافیت،تجمل گرایی،ابوسفیان و اسلام درباری ذکر میکند
اسلام آمریکایی صرفا یک شعار نیست اسلام امریکایی پدیده ای است که تا به الان مواجه با آن هستیم ؛اسلامی که داعش و شیوخ عربستان از آن دم می زنند بی شک همان اسلام امریکایی است
اسلامی که با جهل مدرن امیخته است
اسلامی که در دوران فتنه های سال ۱۳۸۸ به وضوح توسط بعضی از سران دیده شد؛اشخاصی با لباس روحانیت و پیشینه فعالیت های انقلابی و داشتن ریشه های مذهبی حنجره هایشان را در جایی به کار می بردند که بلندگوی دشمن شده بودند،ادعای اسلام و مسلمانی می کردند و می کنند در حالی که اسلامشان چیزی جز اسلام امریکایی نبود
اسلام آمریکایی یک شعار تبلیغی نیست؛اسلام آمریکایی جریانی است که توسط باطل گرایان دیده می شود
باید مواظب بود
مواظب اسلام امریکایی که می خواهد اسلام حقیقی را مخدوش کند
مواظب باشیم بلند گوی دشمن نشویم.

منبع:سنگری در دیارباران