دوستان شما میتونید در راستای این موضوع سوالا و حرفاتون رو با یک دیگر به اشتراک بگذارید و از نظرات یک دیگر استفاده کنید

1.رفتار در خانواه

2.تربیت فرزندان

3.نحوه برخورد با فرزندان

4.ازدواج

و از این قبیل سوالا و حرفا