به فکرنمازت باش ، مثل شارژ موبایلت

با صدای اذان بلند شو، مثل صدای موبایلت!

از انگشتات واسه اذکار استفاده کن ، مثل صفحه کلید موبایلت!

قرآن رو همیشه بخون ، مثل پیامهای موبایلت


خدایا ما کجاییم ؟؟؟؟؟؟