توجه:لطفا کلیپ را نشر دهید....

لینک دانالود

شیعیان آگاه باشد!!!

اماام زمان در خطر است!

با سخنرانیه دکتر رائفی پـــــور

در پی مرگ ملک عبد الله و نشانه های ظهور .زنگ خطر برای دشمنان اسلام زده شده و به هر نحوی دارن تبلیغات میکنن اگاه باشید ..... شبکه های تلویزیونی غربی درحال معرفی امام زمان رو به عنوان دجال و رهبر داعشی ها به مردم خودشون و مردم اروپا هستند.

پرچمداران سیاه خراسان را همان داعشی ها معرفی میکنند که یاور مهدی موعود هستن

این کلیپ را آنقدر نشر دهید تا همه از این توطئه آگاه شوند.