آنجا “غدیر” بود کمی شل گرفته شد، ما بی خیال زینب و محمل… نمی شویم!

کربلا

سوز همیشه ی جگرم باش یا حسین

من سینه می زنم سپرم باش یا حسین

ای نام تو بهانه ی شیرین زندگی

شور محرم و صفرم باش یا حسین

جان مرا بگیر حوالی قتلگاه

این گونه آخرین خبرم باش یا حسین

دستم به دامنت نرسید این جهان اگر

باب الحسین منتظرم باش یا حسین

باشد قرار بعدی ما اربعین حرم

مهر قبولی گذرم باش یا حسین

سربازهای لشکر «یا زینب» توایم

حرز مدافعان حرم باش یا حسین